Dereń jadalny(właściwy) jako jedna z nielicznych roślin owocowych charakteryzuje się dużą długowiecznością. Można spotkać rośliny 100-200 letnie o dużej zdrowotności, które wciąż obradzają ogromną ilością owoców. Posadzony raz w jednym miejscu będzie przynosił dochód kilku pokoleniom.     Dereń jest mało wymagający co do gleby, ale nie toleruje podmokłych , kwaśnych i słonych gleb.Najlepiej rośnie i owocuje na glebach żyznych i przepuszczalnych, obojętnych i zasadowych(pH 7-8) o dużej zawartości wapnia. Silnie zakwaszone gleby najszybciej można odkwasić stosując kredę ogrodniczą(np. wapniak koszelowski, kornicki), która działa zaraz po zastosowaniu. Do bieżącego uzupełniania wapnia można stosować dolomit, który dodatkowo wzbogaci glebę w magnez.

      Zdrowe rośliny nie wymagają szczególnej opieki. Nie należy przekopywać ziemi w obrębie korony ponieważ może to zniszczyć płytki system korzeniowy derenia, w okresie bezdeszczowym w okresie wegetacji wymaga nawadniania ponieważ jakość i ilość plonu jest całkowicie zależna od obecności wilgoci . Jeśli w okresie dojrzewania owoców, gdy pąki kwiatowe zawiązywane są na przyszły rok, nie będzie deszczu , to w następnym sezonie nie należy oczekiwać wielkiego zbioru. Dereń wymaga około 750 mm opadów rocznie, z tym że największe zapotrzebowanie jest w okresie lata. Na plantacjach zwłaszcza w pierwszych latach po założeniu zaleca się założenie nawadniania co znacznie przyśpieszy wzrost sadzonek a tym sam osiągniecie zakładanego plonu.

       Dereń jadalny naturalnie występuje jako roślina podszytowa w lasach, z tego względu młode rośliny preferują lekkie zacienienie. Jednak dla obfitszego owocowania i lepszego wybarwienia owoców zaleca się sadzenie roślin w pełnym słońcu. Ta wrażliwość młodych roślin na silne nasłonecznienie wynika min. z wrażliwości płytko położonych korzeni na przegrzewanie. Dlatego warto ściółkować rośliny zanim same zacienią ziemię stosując np. skoszoną trawę, korę, słomę , przekompostowane trociny iglaste czy włókniny. Dodatkowo ograniczy to rozwój chwastów.

Przed sadzeniem roślin warto zrobić analizę gleby i przygotować glebę przez doprowadzenie do odpowiedniego pH, uzupełnienie brakujących mikro i makroelementów a także wzbogacić w próchnicę poprzez nawożenie obornikiem czy wysiew poplonów. Sadząc rośliny nie należy wypełniać dołków obornikiem, który może uszkodzić korzenie. W przypadku słabej gleby dołki można zaprawić np. ziemią ogrodową .Dereń jadalny jest wrażliwy na chlorki i nie lubi nadmiernego nawożenia. Dlatego należy stosować nawozy wapniowe i wieloskładnikowe, bezchlorkowe np. Mivena, Yara Mila Complex  najlepiej w kilku mniejszych dawkach. Dereń bardzo dobrze reaguje na przekompostowany obornik zwłaszcza koński, owczy lub bydlęcy, który rozkłada się najczęściej wiosną pod rośliną jednak tak by nie dotykał pnia. Dosyć często występują niedobory potasu objawiające się zasychaniem liści, dlatego warto pamietać o odpowiednim zasilaniu tym makroelementem.

     Rozstaw roślin zależy od planowanej metody zbioru, żyzności gleby czy metody formowania. Zazwyczaj rośliny sadzi się w rzędach co 4-5 metrów. Minimalny rozstaw w rzędzie to 2-2,5 m. Im gęściej posadzone rośliny tym większy plon z jednostki powierzchni w pierwszych latach.

      Sadzonki sadzimy tak, by miejsce szczepienia znajdowało się powyżej powierzchni gruntu. Wszystkie odrosty poniżej miejsca szczepienia należy usuwać. Uważa się, że dereń nie wymaga pielęgnacji i przeprowadza się tylko cięcie sanitarne jednak na plantacji warto prowadzić rośliny w formie półpiennej pozostawiając pieniek wysokości 50-70 wolny od gałęzi a w przypadku użycia otrząsarek nawet do 1m. Również przy zbiorze ręcznym wyżej położone konary ułatwią podkładanie mat/siatek i sam zbiór owoców. Według Pani prof. Klimienko warto rośliny ciąć na krótkopędy co zwiększa wagę owoców. Rośliny najlepiej ciąć na przełomie sierpnia/września lub w lutym przed ruszeniem soków.

      Dereń nie lubi przesadzania zwłaszcza starsze rośliny. Dlatego sadząc rośliny 2-3 letnie i starsze z gołym korzeniem można spodziewać się ograniczenia wzrostu w pierwszym roku i zwiększenia wrażliwości na choroby grzybowe. W przypadku roślin wysadzanych z doniczek zazwyczaj nie ma tych problemów i nawet mniejsze rośliny są w stanie dogonić/przegonić te kopane z gruntu. Przesadzając derenia warto zrobić to z ziemią ponieważ na jego korzeniach występują symbiotyczne kultury, których brak może prowadzić do ograniczenia owocowania i wzrostu.

      Rośliny w naszej szkółce są mikoryzowane co znacznie poprawia ich żywotność, odporność na stres jak np. susza czy przelanie itd.

Zadbane okulanty w pierwszym roku po posadzeniu potrafią przyrosnąć nawet powyżej 1m. W kolejnych latach wraz z obfitszym kwitnieniem i owocowanie roślina stopniowo ogranicza wzrost.

        Dereń jadalny jest generalnie obcopylny, tylko nieliczne odmiany wykazują częściową samopylność dlatego na plantacji wymagane jest posadzeni kilku odmian( w przypadku działek minimum 2 odmian). Przy doborze odmian należy pamiętać, że niektóre odmiany są bardzo zbliżone genetycznie-np. tzw sporty i mogą nie zapylać się wzajemnie. Jednym z przykładów są odmiany Łukjanowski(Pioneer) – Swietłaczok- Egzoticzny.Należy  również dobierać odmiany do rejonu Polski i tak na najchłodniejsze rejony Polski należy wybierać odmiany wczesne i średnie. A wybierając odmiany najpóźniejsze jak np austriackie Jolico czy Schönbrunner Gourmet-Dirndl należy się liczyć, że w chłodniejsze lata owoce mogą nie dojrzeć lub zostaną uszkodzone przez pierwsze przymrozki. Do sadów towarowych nia nadają się również odmiany ozdobne o małych owocach jak np. Golden Glory, Spring Glow, Variegata, Tricolor itp.        Dereń pomimo wczesnego kwitnienia owocuje corocznie i obficie . Wydajność wg źródeł ukraińskich rośliny w wieku 5-10 lat wynosi 8-25 kg , 15-20 lat - 40-60 kg , 25-40 lat- 80-100 kg choć przy odpowiedniej uprawie, dobrym stanowisku plonowanie może być znacznie większe i  w 8-10 roku zebrać z pojedynczej rośliny 60-80 kg owoców.

        Okulizowane/szczepione sadzonki zawiązują pierwsze pączki kwiatowe zazwyczaj w następnym roku po posadzeniu na co w przypadku siewek należałoby czekać około 6-8 lat.

Kontakt

Szkółka Cornus Mariusz Zasępa

ul. Prosta 123, Łosia Wólka

05-152 Czosnów, Polska

e-mail: cornus@op.pl

Telefon 1: (+48)510 835 150
 Telefon 2: (+48)661 110 561

 

Social Media

Copyright: Cornus.com.pl

Wszystkie zdjęcia prezentowane na niniejszej stronie są moją własnością i zastrzegam sobie wyłączne prawo do ich publikowania i wykorzystywania. Kopiowanie i wykorzystywanie zdjęć bez mojej zgody jest naruszeniem praw autorskich i podlega odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.